สาส์นอธิการบดี

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความเข็มแข็ง มีความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติของเรา เพราะว่าบุคคลหรือทรัพยากรคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะพลักดันให้ประเทศชาติของเรามีความเข็มแข็ง แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่ความรุ่งโรจน์ ความมั่นคงยืนอยู่บนขาของตัวเราเองได้ ฉะนั้นมหาวิยาลัยรังสิตจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะสนองต่อความต้องการของบ้านเมือง อะไรที่เป็นทิศทางเป็นความรู้ เป็นทักษะ เป็นความสามารถใหม่ๆ ที่เรายังมีความต้องการ และขาดแคลน  เรามองไปข้างหน้า แล้วเราก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เป็นศักยภาพที่เข้มแข็งของประเทศไทย จริงๆ ประเทศไทยมีศักยภาพเยอะ ถ้า เราค้นหาศักยภาพให้พบแล้วพัฒนาให้เกิดคุณค่าประสิทธิภาพแล้วก็มีนวัตกรรมมี วิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ ก็นับว่าเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างเช่นมหาวิทยาลัยรังสิต
มาบัดนี้มหาวิทยาลัยรังสิตคิดว่ามันถึงโอกาสแล้วที่เราจะได้ขยายให้พี่น้องประชาชน แล้ว ก็ผู้ที่ทรัพยากรบุคคลของเราทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพใน ด้านต่างๆ เราจึงได้เปิดการสอนในหลักสูตรออนไลน์ ที่เรียกว่า Cyber University หรือการสอนแบบทางไกล ซึ่งเราพูดกันมานานแล้วเรื่องทางไกลแต่ว่าการสอนทางไกลทางอินเตอร์เน็ตที่แท้จริงพึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และยังไม่มีสถาบันที่นำการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีนี้มามากนัก เราได้เปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร
หลักสูตรแรก คือ นิติศาสตรบัณฑิตออนไลน์ เราก็มีความเห็นว่าคนที่ต้องการรู้กฎหมายมีทุกสาขาวิชาชีพ  ถึงแม้ว่าจะจบปริญญาตรีไปแล้วก็มุ่งหวังที่จะมีความรู้ด้านกฎหมาย  ฉะนั้นจึงเปิดปริญญาตรีทาง ด้านนิติศาสตร์ ให้ผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้วได้เรียนเป็นปริญญาตรีที่ 2 ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรอยู่ สามารถเรียนได้ใน 2 ปีแล้วก็ได้ปริญญาตรี อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ครับ ปริญญาทางด้านออนไลน์ที่ว่านี้อยู่ที่บ้านก็เรียนได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ แต่ว่าเรามีวิธีการที่จะบูรณาการ กับหลักสูตรปกติที่ทำให้ทั้งคุณภาพ ทั้งความน่าสนใจไม่แตกต่างกัน
หลักสูตรที่ 2 คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทางผู้นำสังคม ธุรกิจและการเมือง
หลักสูตรที่ 3 คือ หลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งแพร่หลายมากแต่ว่าคนก็มีโอกาสเข้าถึงได้น้อย
ในที่นี้ผมอยากจะมุ่งพูดถึงเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทางผู้นำสังคม ธุรกิจและการเมือง เราเห็นว่าเราขาดแคลนผู้นำของทุกด้านที่เป็นบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะครับ เราไม่สามารถจะแยกแยะออกกันเป็นส่วนๆ ได้ แต่ว่าผู้ซึ่งจะเป็นผู้นำทางด้านการเมืองได้ ต้องรอบรู้ ต้องรู้ทุกด้านและประเทศเรากำลังเจริญรุดหน้าไปมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลหรือองค์การใดๆ ก็ตาม ในส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาค แม้กระทั่งเอกชน ควรจะได้มีศักยภาพในการเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลปะของการเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำสังคม ผู้นำธุรกิจ และผู้นำการเมือง เราจึงจะบูรณาการให้ทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่น มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่จะเพิ่มศักยภาพที่สำคัญให้กับประเทศไทยของเรา จึงได้เปิดหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ อยากจะเรียกสั้นๆ ว่า Leadership Online เป็นการเรียนทางอินเทอร์เน็ต เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านแล้วก็มีระบบอินเตอร์เน็ต อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเรียนในเวลาเรียนหรือเวลาที่กำหนดไว้นะครับ ท่านกลับบ้านดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยตัวเอง แล้วจะมีวิธีการพบปะกันเดือนละหน 2 เดือนหน เวลาสอบ เวลาทำการบ้าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะมีวิธีการที่จะทำร่วมกัน เราก็ยังพยายามที่จะคงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่จะได้พบปะพูดจา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ คณะครูอาจารย์ของเราก็จะเป็นผู้ที่เสียสละและก็เก่งในหลายๆ ด้าน ก็จะเดินทางไปพบท่านทั่วประเทศเป็นที่ๆ ไป ก็จะมีวิธีการที่ท่านจะได้เพลิดเพลิน และก็ได้มิตรเพื่อนฟูง ไม่ใช่นั่งเรียนอยู่คนเดียว  หลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตร 1 ปี ซึ่งเราก็เชื่อว่าจะเป็นมิติใหม่ของการศึกษาระบบทางไกล เมื่อก่อนเราพูดถึงการเรียนทางไกลเราก็ได้แต่คิดว่า ไปซื้อหนังสือมาแล้วก็นั่งอ่าน พอถึงเวลาสอบก็ไปสอบ ที่นี่ไม่ใช่ แต่ท่านสามารถจะเรียนได้ทุกวัน เรียนมีเสียงอาจารย์สอน ท่านอ่านหนังสือไปด้วย ท่านทำการบ้านไปด้วย สงสัยตรงไหนท่านก็สอบถาม สอบถามแล้วครูอาจารย์ก็จะตอบคำถามเหล่านั้น จะมีรายการถกปัญหากันระหว่างผู้ที่เข้าร่วมเรียนชั้นเดียวกันก็ได้ ฉะนั้นจึงเป็นวิธีการที่ทันสมัยที่สำคัญที่สุดคือท่านไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือที่ไหนก็ตาม ท่านสามารถอยู่กับบ้านก็สามารถเรียนได้ และในเวลาที่กำหนดเอาไว้คือหลักสูตร 1 ปี ท่านก็จะได้ศักดิ์และสิทธิ์เป็นศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง เช่นเดียวกัน นี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เสนอหลักสูตรนี้ต่อท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
แล้วก็ขอเรียนปาวรณาว่ามหาวิทยาลัยรังสิตก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญในการที่จะสร้างศักยภาพของประเทศไทยในด้านบุคคลกร  ในด้านทรัพยากรมนุษย์เรา ถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติหรืออื่นใดเหลืออยู่มากมายแล้ว  แต่เรายังเหลือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพที่สุด เราจะสู้ได้ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราให้เข็มแข็งแล้วก็มีคุณค่ามีประสิทธิภาพ  มีวิสัยทัศน์มากที่สุด
ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต