ติดต่อเรา

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 1 ห้อง 116 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรฯ
คุณ เจนจิรา อินทร์จันทร์
โทรศัพท์ : 083-222-5289
โทรสาร : 02-533-9697
e-mail : online_ma@hotmail.com

สอบถามปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ LMS
โทรศัพท์ : 02-502-8459-60
(จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น.)
โทรศัพท์มือถือ : 08-5070-5912
(จันทร์-ศุกร์ 17.30-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.)

ID Line : aon4408
Fanpage : RSU Cyber University ปริญญาระบบออนไลน์ ม.รังสิต

ตึก 3 ชั้น 4